Se dette nyhedsbrev i en browser
Kære læser,
 
Velkommen til nyhedsbrevet fra Nordsjælland Håndbold: Her får du med jævne mellemrum nyheder og baggrund om holdet - vi anbefaler også, at du holder dig orienteret via hjemmesiden.
Nr. 42 - 10. juli 2020
Appelsagen: Afgørelsen en bombe under demokratiet
Der er lagt en bombe under demokratiet i dansk idræt. 
 
Dét er konsekvensen af den kendelse, som DIF-Idrættens Højeste Appelinstans udsendte torsdag i sidste uge; en kendelse, som uddyber afgørelsen om, at det er bl.a. er ok at tvangsnedrykke Nordsjælland Håndbold, Odder Håndbold og EH Aalborg. 
 
Åbner ladeport
Og hvorfor er det så en markant kendelse? 
 
Den åbner en ladeport, og giver bestyrelserne i DIF’s specialforbund mandat til at se stort på love og turneringsreglementer, hvis blot en bestyrelse benytter gummistemplet »helt særlige omstændigheder«.  
 
Så fremover vil det være muligt at lovgive med tilbagevirkende kraft; noget som juridisk sjældent ses. Ét af de mere markante tilfælde var da politikerne efter 2. verdenskrig ville have mulighed for at dømme værnemagere og derfor lovgav med tilbagevirkende kraft. 
 
Flere ulovligheder
Godt nok kræver det så også et repræsentantskabs accept.  
 
Men som vi så i DHF’s tilfælde, blev det klaret ved at nogle få repræsentanter mødte op med brevstemmer på trods af, at lovenes § 12 klart fastslår: »Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.«. 
 
Dette lovbrud accepterede dirigenten, ligesom han også accepterede, at 6 ud af 51 stemmer var med til at stemme til egen fordel. Som de 3 klubber skrev i appellen til DIF: »seks af Divisionsforeningens delegerede er enten ansat hos, medlem af bestyrelsen hos eller udpeget af en klub, der med Repræsentantskabsbeslutningen enten modtager medaljer, kvalificerer sig til Europacup håndbold, eller undgår plads i nedrykningsslutspil.« 
 
Spørgsmålet om inhabilitet vurderer DIF slet ikke. Trods ovennævnte klare forklaring, skrives nemlig i kendelsen, at NH ikke nærmere har konkretiseret kritikken!
Demokratisk underskud i DHF
En anden lære af forløbet er, at demokratiet ikke har det godt i DHF:
 
- DHF har på intet tidspunkt ønsket at indgå i en dialog, men vil kun diktere. Så det er helt klart, at denne sag tydeligt viser, at der er et demokratisk underskud i DHF, konstaterede direktør Karsten Geertsen fra Odder Håndbold således undervejs til Ritzau. 
 
De 3 klubber strakte flere gange undervejs hånden frem til en dialog, men blev hver gang afvist af DHF’s formand Per Bertelsen, som ikke mente der var noget at snakke om, for beslutningen var truffet, ligesom de fik afvist et ønske om at forklare sig på det det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som fulgte DHF-bestyrelsens ønske med stemmerne 50-1. 
 
Udvalget ville være tømt
Den første - og siden 2 gange underkendte - beslutning om skrivebordsnedrykning og fordelingen af medaljer og Europa Cup-pladser blev truffet i Udvalget for Professionel Håndbold, som består af 3 klubrepræsentanter og 3 DHF-repræsentanter.  
 
Da alle 3 klubber ville få medaljer/EC-pladser skulle de ifølge reglementet trække sig som inhabile – og et tilsvarende antal skulle så cleares på DHF-siden. Det ville have ført til, at Udvalget var tømt for beslutningstagere … 
 
Alligevel valgte de at blive og at stemme! Og tråden med at stemme til egen fordel blev så fulgt op på repræsentantskabsmødet. 
Det gode er at der nu præciseres
Sagen har bl..a også vist, at DHF’s love og turneringsreglementer slet ikke havde taget højde for, at noget ville kunne forhindre en turnering i at blive spillet færdig. 
 
Det positive ved de 3 klubbers appeller er, at nu ændres reglerne, så lignende uklarheder ikke bør opstå fremover: I Ligareglementet står fra næste sæson, hvordan der ageres, hvis en turnering må slutte før den er spillet færdig: 
 
- Den dag, hvor sådan en beslutning bliver truffet, bliver ligaen fastfrosset, oplyser DHF’s formand Per Bertelsen til Ritzau. 
 
De 3 klubber fik undervejs – og senest af DIF-Idrættens Højeste Appelinstans - medhold i, at Udvalget for Professionel Håndbold slet ikke kunne træffe en afgørelse om at stoppe turneringen før tid. Nu er reglerne ændret, så det klart fremgår, at Udvalget fremover har kompetencen.
Positive vibrationer i Nordsjælland Håndbold
For Nordsjælland Håndbold har kassemester H.P. Dueholm kørt sagen, og da han i sidste uge læste kendelsen fra DIF blev han skuffet: 
 
- Jeg savner, at de direkte forholder sig til vores påstande. Og en vurdering af implikationerne, når et specialforbund kan lovgive med tilbagevirkende kraft, sagde han således til Frederiksborg Amts Avis. 
 
Masser af positive vibrationer
Når det er sagt, så er holdningen i Nordsjælland Håndbold, at nu er fokus på en sæson i 1. division – og der er heldigvis masser af positive vibrationer: 
 
- Nu lægger vi sagen bag os og fokuserer på at spille os tilbage til Ligaen. Vi har heldigvis fortsat stor opbakning fra vore sponsorer, spillerne har også optimisme og vores nye NH-talent er kommet godt i gang. Så vi ser en meget stor fremtid for håndbold i Nordsjælland, siger formanden Jørgen Simonsen.
 
- Nu lægger vi sagen bag os og fokuserer på at spille os tilbage til Ligaen. Vi har heldigvis fortsat stor opbakning fra vore sponsorer, spillerne har også optimisme og vores nye NH-talent er kommet godt i gang. Så vi ser en meget stor fremtid for håndbold i Nordsjælland, siger formanden Jørgen Simonsen. (Foto: Jan F. Stephan).
Frameld dig dette nyhedsbrev