Se dette nyhedsbrev i en browser
Kære læser,
 
Velkommen til nyhedsbrevet fra Nordsjælland Håndbold: Her får du med jævne mellemrum nyheder og baggrund om holdet - vi anbefaler også, at du holder dig orienteret via hjemmesiden.
Nr. 38 - 10. juni 2020
Appelsag: Afvist - som ventet
Håndboldens Appelinstans har i dag afvist klage nummer 2 fra Nordsjælland Håndbold, Odder Håndbold og EH Aalborg:
 
De 3 klubber havde anket over, at DHF's ekstraordinære repræsentantskabsmøde 25. maj tvangsnedrykkede klubberne, da de mener det er i strid med DHF's love og ligareglementet.
 
I kendelsen siger Håndboldens Appelinstans, at det er »Appelinstansens klare opfattelse, at Repræsentantskabets beslutninger ikke kan indbringes for Håndboldens Appelinstans.«  
 
Ikke overraskende
Men kendelsen er hverken overraskende eller er punktum i sagen:

- Afvisningen overrasker os ikke: Vi har hele tiden ment, at det er DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, som skal afgøre det. Men DIF ønskede at udtømme appelmulighederne i det specifikke specialforbund - og derfor måtte vi desværre omkring Håndboldens Appelinstans først, siger kassemester H.P. Dueholm, Nordsjælland Håndbold, på vegne af de 3 klubber.

Han beklager, at det forsinker sagen - og oplyser, at de 3 klubber nu sender sagen til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, som derfor nu har 2 verserende klagesager omkring tvangsnedrykningen. 

Afslutningen afventer de 2 klagesager 

Den anden klagesag, som DIF ser på, er handler om, at Håndboldens Appelinstans i en kendelse afgjorde, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde mandat til at afslutte turneringen, herunder træffe afgørelse om tvangsnedrykning m.v., hvorved hele afgørelsen blev erklæret ugyldig og dermed ophævet. 

Men stik imod de tre klubbers ønske, tog appelinstansen ikke stilling til den principale påstand, som alene vedrørte ugyldigheden af afgørelserne om tvangsnedrykning af de tre klubber.

De 2 klagesager betyder også, at der ikke kan træffes afgørelse om op- og nedrykning, medaljer og Europa Cup-kampe før de 2 sager afgjort.
Frameld dig dette nyhedsbrev