Se dette nyhedsbrev i en browser
Kære læser,
 
Velkommen til nyhedsbrevet fra Nordsjælland Håndbold: Her får du med jævne mellemrum nyheder og baggrund om holdet - vi anbefaler også, at du holder dig orienteret via hjemmesiden.
Nr. 36 - 22. maj 2020
 
Sportschef Jørn Blom Hansen interviews til TV-Avisen om tvangsnedrykningen - som foreløbig ikke gælder. Og der kommer heller ikke en afgørelse på mandag. (Foto: Erling Madsen).
Klubber forsøger at afslutte håndboldkaos med ny appel
Kaos i Håndbolddanmark fortsætter – selv om DHF havde ventet at få beslutningen om tvangsnedrykning af hold godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde på mandag i Kolding.

Men de 51 delegeredes beslutning forsøges nu forhindret af tre klubber: EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold.

De har nemlig i dag fredag appelleret til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans og dermed kan det ekstraordinære repræsentantskab ikke træffe en afgørelse. For som advokat Lars Hilliger har skrevet til DHF’s bestyrelse:

»Henset til at der således fortsat verserer sager vedrørende gyldigheden af Udvalget for Professionel Håndbolds afgørelser af 7. april 2020, er Repræsentantskabet selvsagt afskåret fra at behandle de af bestyrelsen fremsatte forslag på det planlagte møde den 25. maj 2020.

Jeg skal på den baggrund venligst opfordre til, at der straks sker aflysning af det indkaldte møde, således at det etablerede tvisteløsningssystem respekteres og får lejlighed til at behandle de verserende sager færdigt, uden risiko for, at Repræsentantskabet sideløbende træffer beslutninger, der strider imod det endelige resultat af tvistløsningssystemets behandling.«

Fejl i appelsagen
Udvalgets afgørelse fra 7. april gik på, at en række klubber, her i blandt de tre som appellerer, tvangsnedrykkes plus at Udvalget fordelte medaljer og Europa Cup-kampe.

De indbragte afgørelsen for Håndboldens Appelinstans, som i en kendelse slog fast, at Udvalget slet ikke havde mandat til at behandle sagen. Og dermed var der ingen afklaring på, hvordan den coronastoppede turnering 2019-20 afsluttes.

I den oprindelige appelsag bad de tre klubber imidlertid som den primære påstand alene om, at afgørelsen om tvangsnedrykning blev underkendt, således at der kun rykkes op og ikke ned. Dvs. at fordelingen af medaljer og EC-kampe fastholdes. På den måde ville ingen andre klubber blive berørt negativt og alle klubber have vished om deres placeringer og sagen ville være løst nemt og hurtigt.

- Men Håndboldens Appelinstans har slet ikke taget stilling til vores principale påstand, således som processen foreskriver. Derfor mener vi, at DIF-Idrættens Højeste Appelinstans bør hjemvise sagen til Håndboldens Appelinstans, der således kan tage stilling til dette spørgsmål, siger Lars Hilliger.

Såfremt Håndboldens Appelinstans på den baggrund giver klubberne medhold i, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde hjemmel til at træffe afgørelse om tvangsnedrykningen, vil Udvalgets afgørelse om afslutning af turneringen stå ved magt, bortset fra de dele af afgørelsen, der vedrører nedrykningen af de tre klubber, der da også næste sæson vil være at finde i samme række som i indeværende sæson.
Risikerer at træffe ulovlig beslutning
DHF har valgt at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få dette til at godkende beslutningen om tvangsnedrykning, oprykning samt placering af medaljer og EC-kampe.

De tre klubber har gjort DHF opmærksom på, at det er juridisk tvivlsomt, om repræsentantskabet kan træffe en beslutning – og under appelsagen argumenterede DHF for det samme, idet DHF udtrykkeligt anførte: »Det er DHF’s opfattelse, at Repræsentantskabet i øvrigt ikke er rette myndighed til at træffe beslutning om afslutningen af sæsonen«.

Men nu vil DHF alligevel have repræsentantskabet til at afgøre det:

- Det er helt uhørt at træffe en beslutning med så store sportslige og økonomiske konsekvenser for klubberne med tilbagevirkende kraft, siger kassemester H.P. Dueholm fra Nordsjælland Håndbold.

Men med appellen til DIF vil det ikke give mening overhovedet at holde mødet – og holdes det, så kan der ifølge advokat Lars Hilliger opstå den situation, at der træffes en beslutning, som efterfølgende viser sig at være i strid med Udvalgets beslutning, hvis de tre klubber får medhold i deres nye appel.
Dialogen mangler
Undervejs har de tre klubber forsøgt at få en dialog, så sagen hurtigt og enkelt kunne løses til glæde for Håndbolddanmark:

- DHF har på intet tidspunkt ønsket at indgå i en dialog, men vil kun diktere. Så det er helt klart, at denne sag tydeligt viser, at der er et demokratisk underskud i DHF, konstaterer direktør Karsten Geertsen fra Odder Håndbold.

Direktør Henrik Skals, EH Håndbold, føjer til: - Vi er ikke blevet hørt på noget tidspunkt og vi føler ikke vi har fået en fair behandling. Der er intet vi hellere vil end få en hurtig afklaring, men når DHF ikke ønsker en dialog, er vi nødt til at prøve de appelmuligheder, der er.

Det kan også tilføjes, at hvis Udvalget tildeler karantæne eller en påtale, så sendes sagen normalt til høring. Men i det her tilfælde, hvor tvangsnedrykningen rammer klubberne sportsligt og økonomisk, så bliver de berørte klubber ikke hørt.

De mange forsøg på dialog
• De tre klubber forsøgte at få Udvalget til at ændre beslutning. Men det ønskede ikke dialog.
• I adskillige mail til DHF er der opfordret til dialog. Men det ønsker DHF ikke.
• De 3 klubber har bedt om taletid på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på mandag. Men det afviser DHF.
• De tre klubber har forsøgt at komme med et ændringsforslag, så repræsentantskabet godkender medaljer og EC-kampe, men opgiver nedrykning. Der står ikke noget i DHF’s regler om, hvem der kan stille forslag, men DHF’s tolker det, så kun de 51 stemmeberettigede kan fremsætte forslag og henviser til, at det er dirigenten, som beslutter det. Men DHF ønsker ikke at fortælle, hvem dirigenten er.
• Divisionsforeningen, som bl.a. repræsenterer de tre klubber, sagde først ja til at fremsætte ændringsforslaget, men fortrød så.
• Divisionsforeningen blev bedt om at indkalde til et medlemsmøde. Men afviste.

- Summen af alt dette er, at det ikke virker demokratisk, at vi ikke får en mulighed for at tale vores sag eller få fremsat et ændringsforslag. Og den mangel på fairness kan Håndbolddanmark ikke være tjent med, siger H.P. Dueholm fra Nordsjælland Håndbold.
 
- Summen af alt dette er, at det ikke virker demokratisk, at vi ikke får en mulighed for at tale vores sag eller få fremsat et ændringsforslag. Og den mangel på fairness kan Håndbolddanmark ikke være tjent med, siger H.P. Dueholm fra Nordsjælland Håndbold. (Foto: Jan F. Stephan).
Frameld dig dette nyhedsbrev