Se dette nyhedsbrev i en browser
Kære læser,
 
Velkommen til nyhedsbrevet fra Nordsjælland Håndbold: Her får du med jævne mellemrum nyheder og baggrund om holdet - vi anbefaler også, at du holder dig orienteret via hjemmesiden.
Nr. 30 - 21. april 2020
NH appellerer skrivebordsnedrykningen
Nordsjælland Håndbold har i går appelleret skrivebordsnedrykningen fra Primo Tours Ligaen til 1. division. Det sker efter at NH sammen med to andre berørte klubber - Odder Håndbold og EH Aalborg - havde bedt Udvalget for Professionel Håndbold om at genoverveje beslutningen, og svaret kom i går, hvor Udvalget fastholder nedrykningen.
 
Efter skrivebordsafgørelsen bad NH Udvalget om en skriftlig begrundelse for nedrykningen, og i svaret fremgik, at Udvalget mener, at det suverænt bestemmer over turneringen og der ikke kan klages over udvalgets beslutninger.
 
- Dét er Nordsjælland Håndbold ikke enig i efter vi har fået en juridisk vurdering: Afgørelsen har så voldsomt store konsekvenser, såvel sportsligt som økonomisk, at det vil være i strid med intentionerne bag regelsættet og almindelige retssikkerhedsmæssige hensyn, hvis en afgørelse ikke kan prøves, siger H.P. Dueholm, der er direktør i Nordsjælland Håndbold.
 
Det betyder også, at de 3 klubber Odder, EH Aalborg og NH alle klager over tvangsnedrykningerne. Ifølge H.P. Dueholm skylder klubberne sponsorer og fans at få beslutningen vurderet.
 
DHF forsøger at lægge låg på
NH er utilfeds med, at Dansk Håndbold Forbund forsøger at lægge låg på sagen ved at anføre, at afgørelsen ikke kan appelleres, fordi DHF's love siger, at Udvalget for Professionel Håndbold er ansvarlig for turneringerne og derfor suverænt bestemmer over turneringerne.
 
Men læser man 4 paragraffer længere ned i DHF's love, så fastslås imidlertid, at en part i en sag altid kan indbringe en sag for Håndboldens Appelinstans - og dét er så dét, de 3 klubber gør. De mener Udvalget mistolker sin rolle:
 
- At Udvalget tilrettelægger og koordinerer turneringerne handler i praksis om, at det udsender en turneringsplan og eksempelvis kan flytte en kamp til et andet tidspunkt, hvis der er TV-dækning. Ånden i §20 handler om afviklingen af turneringen. Men her afsluttes den ude at være spillet færdig og der træffes nogle meget vidtgående beslutninger, som rammer os og to andre klubber, fremfører H.P. Dueholm.
 
Ulovligt at rykke hold ned
NH anfører desuden i appellen om at omgøre nedrykningen, at Udvalget slet ikke kan tvangsnedrykke hold: Af ligareglementet fremgår nemlig, at et hold alene kan rykke ned, hvis det efter grundspillet er placeret som nummer 14. Og det forudsætter at alle hold har mødt hinanden i en ude- og en hjemmekamp.
 
Men da grundspillet ikke er spillet færdigt, er betingelserne ikke opfyldt og derfor kan ingen hold rykke ned! Ydermere havde alle 3 klubber en chance for at spille sig til en fortsat plads. Og appellen fortsætter:
 
»Tvangsnedrykningen er således ikke en logisk sportslig konsekvens af turneringens nedlukning, men derimod en for Appellanten uforudsigelig, arbitrær (beror på en tilfældighed, red.) og ikke mindst yderst bebyrdende afgørelse med stor skadevirkning.«
 
Læs NH's pressemeddelse, som blev udsendt i går.
 
H.P. Dueholm, direktør i Nordsjælland Håndbold, peger på 2 problemer i nedrykningen: Udvalget for Professionel Håndbold har ikke mandat til at træffe beslutningen og ligareglementet siger klart, at det alene er placeringen efter grundspillet, som afgør nedrykningen. Men grundspillet blev ikke spillet færdigt. (Foto: Jan F. Stephan).
 
Mindst 7 lande i Europa kan godt finde ud af at tilrettelægge en turnering med flere hold. Sverige og Norge - her symboliseret af NH's norske spiller Fabian Sandven mod svenske OV Helsingborg i en træningskamp. (Foto: Jan F. Stephan).
Danmark går enegang i Europa
Danmark går enegang i Europa ved ikke at ville udvide rækkerne, så der kun rykkes op, men ikke ned. Eksempelvis Norge, Sverige, Østrig, Ungarn, Frankrig, Slovenien og Polen har valgt at udvide - og Tyskland træffer en afgørelse i denne uge.
 
Til TV 2 Sport har DHF's formand Per Bertelsen givet denne forklaringen på den danske enegang:
 
- Prof-udvalget (Udvalget for Professionel Håndbold, red.) har hele tiden haft den holdning, at vi under ingen omstændigheder ville udvide ligaen til flere hold. Vi har også et produkt, vi skal værne om, og det gør vi ikke ved at udvide, siger han.
 
Han siger videre, at der i det hele taget er problemer med at lægge en turneringsplan:
 
- Alene med de nuværende 14 hold - og det scenarie, vi kan se lige nu for næste sæson - kan vi ikke gennemføre turneringen. Vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Det er jeg nødt til at sige. Med alt det, der kommer - ekstra internationale uger, OL-kvalifikation og alle de ting på internationalt niveau, som nu skal ind i kalenderen, før vi kan tilrettelægge vores kampe og vores slutspil i Danmark - der er ikke plads i kalenderen.
 
Men det kan de altså godt finde ud af i mindst 7 andre europæiske lande.
 
Simon Hertzum - medejer af BB fiberbeton var første indlægsholder i webudgaven af NH's Erhvervsnetværk.
NH's Erhvervsnetværk mødes fortsat
Intet kan stoppe NH's Erhvervsnetværk: I morges klokken 6.45, som er den normale mødetid, havde 19 fundet sig tilrette foran den hjemlige computerskærm til det første netværksmøde via web.
 
Og de kunne høre en engageret Simon Hertzum, medejer af BB fiberbeton ved Køge, fortælle om firmaets CSR-pris og hvordan 76 medarbejdere fra 11 nationer og med mange forskellige faglige baggrunde - inklusiv asylansøgere og tidligere kriminelle - får en god arbejdsplads, og han fortalte også om, hvordan han inddrager netværk.
 
Efter indlæg og spørgsmål blev deltagerne delt op i grupper á fire, som i 10 minutter snakkede om indlægget for så at rapportere tilbage i fællesmødet. 
 
Michael Trankjær fra IT Eksperten stod for det tekniske, mens Thomas Elong styrede mødet.
Frameld dig dette nyhedsbrev